Terapia manualna (medycyna manualna, osteopatia, chiropraktyka) jest jedną z dziedzin medycyny klinicznej, która zajmuje się badaniem, diagnozowaniem, terapią i profilaktyką zaburzeń czynności narządu ruchu. Jest to dziedzina, która dynamicznie się rozwija, co zmusza nas do nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji na licznych szkoleniach, seminariach oraz konferencjach naukowych. Wszystko po to, by lepiej i skuteczniej pomagać pacejntom.

Bliskie mi jest podejście holistyczne, które ujmuje problem dysfunkcji naszego ciała całościowo (somatycznie i psychosomatycznie).

Dla mnie najważniejszym celem jest dobro pacjenta – salus aegroti suprema lex esto (zdrowie chorego najwyższym prawem), a najważniejszą zasadą – primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić).

Ukończone szkolenia:

• Terapia Manualna Holistyczna dra Andrzeja Rakowskiego (I° kompetencji)
• Techniki Energizacji Mięśni
• Terapia Manualna metodą Briana Mulligana
• Terapia Manualna w Koncepcji Plaatsmana
• Nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa i jej wykorzystanie w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa
• Kinesio Taping